Actievoorwaarden

In deze webshop worden er regelmatig verschillende acties gedaan, hierbij gelden de volgende voorwaarden:

1. Acties zijn een beperkte tijd geldig. Zie hiervoor de informatie die bij of in actiebanners is opgenomen.

2. Aan acties kan worden deelgenomen door alle klanten.

3. Het is per aankoop niet mogelijk aan meerdere acties tegelijk deel te nemen.

4. Acties lopen zolang de voorraad strekt.

5. Kortingspercentages en kortingen gelden niet in combinatie met andere kortingspercentages.

6. De prijs in de Winkelwagen is leidend ten opzichte van de prijs zoals getoond op alle overige plaatsen
in de webshop.

7. Top Beauty Shop behoudt zich het recht voor om een actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te
beëindigen.

8. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van een sctie kunnen van deelname worden uitgesloten.

9.De acties zijn uitsluitend geldig binnen Nederland.

10. Op de acties is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11. Top Beauty Shop is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.

12. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Top Beauty Shop.

13. In het geval u een opmerking, vraag of een klacht heeft over een actie dan kunt u contact opnemen
via het contactformulier.

12. Door deelname aan acties verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.